Red Ceramics Set

         Vase: 110.000vnd     Leaf-shaped bowl: 70.000vnd    Mini-bowl: 35.000vnd

      Jug & bowl set: 250.000vnd   Rattan & ceramic bowl: 230.000vnd

Made in Northern Vietnam’s acclaimed pottery village, Bat Trang, these gorgeous red-and-white ceramics are a must-have

   Set Gốm Sứ Màu Đỏ

Bình: 110.000vnd   Bát lá: 70.000vnd   Bát nhỏ: 35.000vnd

Bộ chén & bát: 250.000vnd   Chai mây & bát gốm: 230.000vnd

Được làm tại làng gốm sứ nổi tiếng của miền Bắc Việt Nam – Bát Tràng, set gốm sứ đỏ trắng tuyệt vời này là một bộ sưu tập không thể bỏ qua!

Share this with your friends