Hmong Coin Purses

40.000 vnd

A super-handy coin purse with a sturdy zip. Perfect for travelling & available in loads of colors. Made from up-cycled Hmong textiles from Northern Vietnam.

Đồng Hmong Coin Purses
40.000 vnd

Một chiếc ví tiền siêu tiện lợi với một cái giá hoàn hảo so với giá trị! Chiếc ví này như được thiết kế cho việc di chuyển và có nhiều màu sắc, họa tiết khác nhau để lựa chọn! 

Please follow and like us:
Share this with your friends