Fish Water Puppets

   Small 180,00 vnd   Large 220,000 vnd

Hand-made in Hanoi from wood and rubber, these metallic finish water puppets are fully functional

Rối Nước “Cá”

Size bé 180,000 vnd   Size lớn 220,000 vnd

Vẫn là phong cách nghệ thuật sơn mài cổ truyền của điêu khắc múa rối nước, chú cá xinh xắn này được sơn và khắc thủ công tại Hà Nội từ gỗ và cao su! Ngoài chức năng trang trí, đây là một con rối nước đầy đủ chức năng thật sự!

Share this with your friends